Mikä on kuulontutkimus?

Kuulontutkimuksessa tutkitaan kuulemisen kuuloherkkyyttä erikorkuisilla taajuuksilla. Kuuloxin kuulontutkimukset tekee koulutettu kuulontutkija eli audionomi. Kuulontutkimuksissa selvitetään erilaisia kuulo-ongelmia, ikähuonokuuloisuutta, korvasairauksia, tinnitusta, huimausta, työperäisiä meluvammoja, sekä korvatulehdukseen liittyviä tilapäisiä kuulon alenemisia.

Kuulontutkimuksessa piirretään kuva kuulokäyrästä. Kuulokäyrä (audiogrammi) on kuulontutkimuksen tulos. Audionomi selvittää sinulle saadut tutkimustulokset ja sen, miten kuulonalenema vaikuttaa päivittäiseen elämääsi ja kommunikointiisi. Saat häneltä myös tietoa ja ohjausta kuulokojeen hankintaan liittyvissä asioissa.

Kuulokojeet ja kuulontutkimus

Oikea korva on punaisella ja vasen korva sinisellä. Viivan yläpuolisia ääniä henkilö ei kuule.

Aurical Plus Äänesaudiometri

Normaalikuuloisuuden rajana pidetään 0­–20 desibelin kuulon tasoa. Jos puhekuulon kynnystaso laskee 30 desibeliin, puhutaan sosiaalisesta kuulokynnyksestä. Tämä tarkoittaa sitä, että joudut ehkä sanomaan usein ”mitä?” tai ”voisitko toistaa uudelleen”, sillä et kuule puhetta tarkkaan.

Kuulontutkimusten perusteella saadaan reunaehdot sille, millainen kuulokoje asiakkaalle sopii. Lisäksi kojevalintaan vaikuttavat asiakkaan toiveet ja tarpeet, asiakkaan näkökyky, sormien herkkyys ja motoriikka, korvan anatomia ja mahdolliset sairaudet.

Miten kuulontutkimus tehdään?

Kuulontutkimus alkaa korvakäytävien tarkastuksella. Korvakäytävien tulisi olla terveet ja puhdistettuna mahdollisesta korvavahasta. Puhdistus tulisi käydä tekemässä terveyskeskuksessa ennen kuulontutkimusta.

Tutkimuksen ajan asiakas istuu kuulontutkimukseen tarkoitetussa äänieriössä. Hänellä on korvillaan kuulokkeet, joista hän kuuntelee voimakkuudeltaan ja taajuudeltaan erilaisia ääneksiä.

Audionomi testaa kuulosi äänieriössä erilaisilla kuulontutkimusmenetelmillä, joita ovat esimerkiksi äänesaudiogrammi, puheaudiogrammi, luujohtomittaus ja epämiellyttävyyskynnys. Kumpikin korva tutkitaan erikseen, koska kuulonaleneman asteet voivat olla kummassakin korvassa erilaiset.

Kuulokojeet ja kuulontutkimus

Mitä kuulotutkimuksia Kuuloxi tarjoaa ja paljonko maksaa?

Mitä sisältö Hinta
Kuulontutkimus; Laaja Äänes- ja puheaudiometria, luujohto ja epämiellyttävyyskynnys 130 €
Kuulontutkimus; vaativa Äänes- ja puheaudiometria ja luujohto 100 €
Kuulontutkimus; suppea plus Äänes- ja luujohto 80 €
Kuulontutkimus; suppea Äänesaudiometria 60 €
Kuulokojesovitus Kuulokojeen säätäminen ja käytönohjaus 100 €
Mallinotto ja korvakappale 100 €
Lisäkäynnit 75 €

Lisäksi Kuuloxissa tehdään korvakappaleiden puhdistuksia ja korjauksia, kojeiden huoltopalvelua, ohjausta ja neuvontaa. Saatavilla on myös kuulokojeiden apuvälineitä ja yksilöllisiä kuulonsuojaimia.

Miten pääsee kuulontutkimukseen?

Voit varata meiltä ajan yksityishenkilönä, jolloin pääset nopeasti tutkimukseen. Saadaksesi Kela-korvauksen kuulontutkimuksista sinulla tulee olla lääkärin allekirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys (SV3) sekä voimassa oleva Kela-kortti mukana.

Jos kysymyksessä on todettu ammattitauti, tapaturma tai sotavamma, kuulokojeen ja siihen liittyvät tutkimukset ja mahdolliset apuvälineet kustantaa vakuutusyhtiö, tapaturmavirasto tai valtiokonttori.

Kuulokojeet ja kuulontutkimus

Verkkokauppa

Kuuloxin verkkokaupasta tilaat
kätevästi kuulokojeet, kuulosuojaimet,
korvamonitorit, tarvikkeet ja sopivat paristot.

Start typing and press Enter to search