Häpeää kuulokojeista?

Niin, miksi kuulokojeita hävetään? Usein kuulee vastaanotolla väheksyntää oman kuulon tilanteesta. ’’Kyllä minä ihan hyvin vielä kuulen.” ”Pärjäisin vielä kyllä ilman kuulokojeitakin!” ”Muut puhuvat vain epäselvästi, kyllä minä muuten kuulisin.”

Väriä valitessa halutaan mahdollisimman huomaamaton väri ja mitä pienempi koje, sen parempi. Nämä ovat ihan ymmärrettäviä seikkoja, tietysti on mukavampi, mitä kevyempi koje on. Kuitenkin usein tämä liittyy häpeään. Toki en yleistä, on heitäkin, jotka ajattelevat; Kunhan kuulee, se on pääasia!

Ennen ajateltiin, ettei ihminen ymmärrä puhetta, vaikka tosiasiassa hän ei sitä kuullut. Huonokuuloiset oppilaat laitettiin etupenkkiin istumaan, eikä siltikään välttämättä pysynyt oppitunnin tahdissa. Tämä on kuitenkin mennyttä aikaa. Kuulokojeet ja niihin yhdistettävät apuvälineet mahdollistavat monenmoiset kuuntelutilanteet. Jo neuvolassa seurataan lasten kuulon kehittymistä ja niihin pystytään kiinnittämään huomioita jo varhain, ettei oppimisen kanssa tule vaikeuksia. Työpaikoille on saatavissa lisälaitteita, jotka mahdollistavat työskentelyn haastavissakin kuunteluympäristöissä, kuten avokonttoreissa.

Jos et kuule kunnolla etkä halua kuulokojeita, tilanteesihan on seuraavanlainen: Ihmiset juttelevat. Tilanne on hieman hälyisä. Useampikin ihminen saattaa puhua yhtä aikaa. Konsonantit häviävät sanoista ja yrität pinnistellä kuulosi kanssa. Et saa sanoista selvää, mutta et kehtaa kysyä mitä puhutaan. Jaksat vähän aikaa pinnistellä kuulemisen kanssa, mutta lopulta luovutat ja päädyt nyökkäilemään ja hymyilemään, vaikka et edes tiedä mistä puhutaan. Jossain vaiheessa vetäydyt, koska et halua edes yrittää kuunnella. Koet, että ihmiset pitävät sinua tyhmänä, kun et tiedä milloin sinulta jotain kysytään ja milloin pitäisi nauraa. Sinua pidetään epäsosiaalisena. Kun vetäydyt, se alkaa vaikuttaa myös mielialaasi. Jäät kotiin, kun muut menevät. Ihmiset eivät tiedä mitä sinulle on tapahtunut. Suomalainen usein ei edes kysy, mikä sinulla on. Kuulen valitettavan paljon vastaanotolla tätä eristäytymistä, koska ei enää kehdata mennä tilanteisiin, jossa on useampia ihmisiä.

Kuulokojeet kehittyvät nopeaa vauhtia. Kojeita voi säätää niin, että kuuluvuus olisi mahdollisimman hyvä tilanteessa kuin tilanteessa. Kojeet huomioivat erilaisia ääniympäristöjä ja tekevät itsestään hienosäätöjä, huomaamattasi! Kojeet ovat pieniä, jopa korumaisiakin. Kojeet palauttavat sinut takaisin keskusteluihin, ilman pinnistelyjä ja ponnisteluja kuulemisen vuoksi. Kojeita käyttämällä pidetään myös vuorovaikutustaitoja sekä tiedonkeruu ympäristöstä on helpompaa. Keskittyminen ja tarkkaavaisuus myös helpottuvat.

Voit siis valita tien itse. Käy säädättämässä kuulokojeita, jos niiden kanssa on haasteellista kuulla. Normaalia oman korvan kuuloa se ei korvaa, mutta antaa mahdollisuuden jatkaa normaalia elämää parhaalla mahdollisella tavalla.

Huomioitavaa:

  • Hakeudu kuulontutkimukseen, jos huomaat, että on vaikea saada puheesta selvää hälyisissä tilanteissa.
  • Suojaa kuulosi meluisissa tilanteissa. Jo kerta-annos melua voi vaurioittaa kuuloa.
  • Yleisin kuulonaleneman syy on iän mukana tuoma kuulonalenema.
  • Kuulokojetta ei tarvitse hävetä, vaan se on merkki siitä, että huolehdit itsestäsi.
  • Sinä olet tärkeä!
  • Mitä sinä haluat?

Start typing and press Enter to search